Adatkezelési tájékoztató – uzemdoki.com
Az uzemdoki.com honlap üzemeltetője: Theo és tsa Bt 1117 Budapest, Galambóc u.19. – weblapjához kapcsolódó szolgáltatások megrendeléséhez (név, elektronikus
levelezési cím, telefonszám, ill. a szolgáltatáshoz kapcsolódó) adatokat kér el a
regisztrált felhasználóktól, akik az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
alapján ehhez a hozzájárulásukat adják mivel a 20. § (1) bekezdése alapján az
adatkezelés hozzájárulás alapján működik.
Adatkezelés célja, hogy a regisztráltak felvehessék a kapcsolatot a céggel, ill.számukra az oldallal kapcsolatos témakörben
tájékoztató, informáló e-maileket küldjön ki. Az adatok kezelése addig történik, amíg a
felhasználó ezt a szolgáltató részérére nem jelezte e-mail vagy postai úton kérelem
formájában .
Szolgáltató az adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,
különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire. Személyes adatokat harmadik
fél részére nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával vagy
amennyiben egy hivatalos hatósági szerv erre fel nem szólítja. Bármilyen észrevétellel
kapcsolatosan az info@uzemdoki.com – e-mail címre küldött levélben tud
kapcsolatot teremteni, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kifogását a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál teheti meg.